Onlajn kurs: Kreiranje i moderacija obuka

Osnovne informacije o kursu

Trajanje kursa: 28 dana

Autor i moderator kursa: Nevena Nikolić, dipl. pedagog

Vreme koje je potrebno izdvojiti: 3 - 4 sata nedeljno

Cena: 5 000 dinara (ukoliko niste zadovoljni u prvih 5 dana kursa, vraćamo novac)

Kreiranje i moderacija obuka

... sve o kreiranju i vođenju obuka

Nakon kursa svaki učesnik koji uspešno realizuje kurs, dobija sertifikat o završenom kursu. Osim sertifikata, steći ćete neophodna znanja da napravite obuku koju ćete kasnije uspešno i realizovati. Na kraju kursa imaćete i finalni proizvod, tj. tokom celog trajanja kursa vi ćete kreirati vašu obuku.

Svako može da bude predavač, ali ne mogu svi da budu dobri predavači. U obrazovnom svetu odavno je poznata poslovica: "Nije znanje, znanje znati, već je znanje znanje dati". Vaš uspeh na poslu direktno zavisi od toga koliko kvalitetno možete da prenesete znanje drugom. Neophodno je da znate kako se kreira kvalitetna obuka, kako kroz obuku obezbediti kvalitetan prenos znanja i kako osigurati znanje polaznika obuka. Nije dovoljno znati samo sadržaje koje ćete predavati, neophodno je dobro dizajnirati obuku, upoznati se sa tipovima polaznika, koristiti određene metode, tehnike i veštine moderacije.

Naša onlajn učionica organizovana je tako da sadržaje prolazite sopstvenim tempom i u svoje slobodno vreme (ne morate biti u određeno vreme na kursu). U našoj onlajn učionici niste prepušteni sami sebi, jer postoje moderatori koji vam sve vreme trajanja kursa stoje na raspolaganju. Više ne morate da se pitate da li ste na dobrom putu, da li nešto što radite dobro ili ne, jer moderatori su tu da vam daju povratne informacije o vašem radu. Svoje znanje moći ćete da proverite uz pomoć zadataka, vežbi i testova. Da biste u karijeri mogli da napredujete, pored osnovnih veština, neophodno je da razvijate i meke veštine, a pogotovo veštine koje se tiču organizacije i planiranja.

 

Onlajn kurs podeljen je u 4 teme, koje se hronološki nadovezuju jedna na drugu:

  • Celoživotno učenje - tema u kojoj se uče stilovi učenja, način učenja odraslih, kako razviti motivaciju za učenje i koji su preduslovi za uspešno učenje. Ova uvodna tema uvešće vas u teoriju koja je neophodna kako biste u sledećim temama radili na praktičnim znanjima;
  • Kako napraviti dobru obuku - u ovoj temi obrađivaćemo sadržaje koji se bave aktivnom obukom, interaktivni pristup i ciklus obuke. Dizajniraćete strukturu i modelovati konkretne obuke i vršiti pripremu za samu realizaciju. Ovde ćemo vam predstaviti i uspešne tehnike za realizaciju obuke;
  • Izvođenje obuke - nakon što ste u prethodnoj temi dobili znanja da osmislite i napravite obuku u ovoj temi ćemo se baviti realizacijom obuke. Sadržaji su bazirani na to kako započeti obuku, koja je uloga voditelja tokom obuke i koje su karakteristike kvalitetnog voditelja. Takođe, ovde ćemo obraditi šta je sve potrebno za podršku obuci, kako raditi sa grupama i zašto su neophodne povratne informacije od polaznika;
  • Kako izgleda dobra obuka - u poslednjoj temi imaćete primer kvalitetno napravljene obuke i završni zadatak da vi samostalno osmislite svoju obuku.

Nevena Nikolić

Nakon završenog Filozofskog fakulteta u Beogradu, Nevena, kao diplomirani pedagog radi na različitim radnim mestima u Beogradu i Boru. Dobija prvi posao najpribližniji struci u Boru i počinje da radi u ustanovi "Mozaik" - društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama. Profesionalnu karijeru u struci započinje 2013. godine radom u Tehničkoj školi u Boru kao stručni saradnik. Tokom dve godine rada u školi stiče iskustvo u radu pedagoga u srednjoj školi i iskustvo tokom realizacije projekata. Učestvovala je u implementaciji i realizaciji projekata "Škola bez nasilja" sa komponentom prevencija rodno zasnovanog nasilja i na zajedničkom projektu EU-CoE "Regionalna podrška inkulzivnom obrazovanju u Jugoistočnoj Evropi" (http://pjp-eu.coe.int/en/web/inclusive-education/home). Sarađuje sa neformalim insitucijama i na njihovim projektima, uključujući facilitaciju debate u okviru projekta "Diskriminacija žena u radnom pravu".
Svoju profesionalnu karijeru podiže na jedan novi i inovativni nivo septembra 2016. godine kada počinje da radi u Obrazovno kreativnom centru. Počev od posla asistenta za razvoj sistema i rada na platformi za učenje Moodle, preko superviziranja kurseva, postaje autor i moderator na kursu Kreiranje i moderacija obuka. U svetu neformalnog obrazovanja spoznaje snagu IT sveta u kojem se danas nalazimo. Tokom rada u Obrazovno kreativnom centru posećuje mnoge konferencije iz oblasti IT-a i obrazovanja, te tako i nastaje ideja za onlajn kurs Kreiranje i moderacija obuka, koji objedinjuje profesionalnu orijentaciju i permanentno obrazovanje i usavršavanje sa današnjim potrebama i inovacijama.

Koja znanja na računaru zahteva ovaj kurs?

Nisu potrebna napredna znanja, dovoljno je da koristite internet pretraživač i imejl komunikaciju. 

Šta mi je potrebno da bih pohađao kurs?

Za pohađanje ovog kursa dovoljno je da imate inetrnet konekciju i vaš imejl.  

Da li mogu kurs da pratim putem mobilnog telefona?

Da pratite lekcije i rešavate testove možete, ali da uradite sve zadatke, nećete moći preko telefona. Savetujemo da to radite preko računara. 

Da li u tačno vreme moram da budem za računarom kako bih pratio lekcije?

Ne, ovaj kurs nije tako koncipiran. Sistem je tako podešen da pristupate kada god želite i koliko vremena imate na raspolaganju. Na kursu nisu video lekcije, već je kombinacija teksta i multimedijalnog sadržaja, koji možete pregledati kad god želite.

Da li ću moći da pristupam lekcijama i nakon završetka kursa? 

Da, i nakon završetka kursa, biće vam dostupni svi materijali sa kursa.

Poslednja izmena: petak, 25. maj 2018., 15:12