Termini kurseva

Prateći želje i navike polaznika naših kurseva napravili smo takav sistem da su svi termini za realizaciju kurseva fleksibilni. Cilj nam je da polaznici nemaju nikakvo vremensko opterećenje jer smatramo da je najbolji način usavršavanja onaj bez pritisaka. Kursevi se ne realizuju konstantno, već postoje ciklusi za realizaciju kurseva. Jedan ciklus se sastoji od prijave i toka realizacije. 

Prijave je otvorena najčešće 22 dana pre same realizacije i traje do tri dana pre samog početka kursa. Na primeru ispod prijava je otvorena 2. u mesecu za ciklus kurseva čija realizacija kreće 25. u mesecu. Prijava za ovaj ciklus se zatvara 22. u mesecu. 

Nakon toga teče realizacija kursa čije trajanje zavisi od dužine trajanja kursa. Realizacija može trajati od 15 do 35 dana. Na primeru ispod trajanje kursa je 16 dana. 

 

Da biste pohađali neki od naših kurseva potrebno je samo da kliknete na zeleno dugme ispod!

Poslednja izmena: petak, 8. decembar 2017., 13:48