Zoran-300x300.jpgTrenutno na poslovima edukatora, odnosno učitelja, nastavnika, direktora i menadžera, zatim istraživača i roditelja. Iako mi je ova poslednja uloga najvažnija, u svim ostalim potpuno uživam. Uživanje u poslu ima i svoju cenu, jer ne razlikujete kada radite a kada ne pa se desi da 24h provedem u kancelariji. 

Kroz nekoliko velikih stranih projekata, kroz koje sam dobio puno toga, najviše mi je ostao globalan pogleda na formalno i neformalno obrazovanje, komunikacija sa ljudima, saradnja u timovima i svest da svet pokreću sitnice. Učio sam školu u provinciji, završavao fakultet u većoj provinciji, radio u najvećoj provinciji na Balkanu, malo putovao po drugim obrazovnim sistemima ali uvek negovao bazu odakle je sve krenulo. Sve je krenulo kroz vaspitanje i prave moralne vrednosti, pa sam tu i nastavio da razvijam novi tim koji rade na globalnom idejama i koji se nadam uživa u poslu kao i ja. 

Malo više o meni na ... milojeviczoran.wordpress.com 

User details

Privacy and policies

Course details

Miscellaneous

Login activity

  • First access to site
    Tuesday, 11 April 2017, 3:12 PM  (3 years 48 days)
  • Last access to site
    Tuesday, 12 May 2020, 10:16 AM  (16 days 16 hours)