Katerina je diplomirani sociolog i radi u kao nastavnik u srednjoj školi od 2012.godine. Osim formalnog puno pažnje pridaje i neformalnom obrazovanju. Stručno usavršavanje shvata kao izazov i potrebu a ne puku obavezu. Rado se odaziva obukama i seminarima kao polaznik. U saradnji sa OKC-om postaje autor i realizator kursa o vođenju timova.

User details

 • Country
  Serbia
 • City/town
  Bor

Privacy and policies

Course details

Miscellaneous

Login activity

 • First access to site
  Sunday, 9 July 2017, 4:49 PM  (2 years 128 days)
 • Last access to site
  Wednesday, 7 November 2018, 10:37 PM  (1 year 7 days)